Sulechowski zamek

w pobliżu ulic: Al. Wielkopolska

Sulechowski zamek

15 grudnia 2020

Przedział czasowy:

Sulechowskie koszary na pocztówce
Północna pierzeja rynku

w pobliżu ulic: pl. Ratuszowy

Północna pierzeja rynku

29 listopada 2020

Przedział czasowy: ,

Nieistniejąca kamienica tuż przy zborze

Nieistniejąca kamienica tuż przy zborze

25 listopada 2020

Przedział czasowy:

Dawna Aleja Niepodległości widziana z wieży zameczku

w pobliżu ulic: Al. Niepodległości

Seminarium nauczycielskie przy dawnej Lange Strasse

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Ratusz 100 lat temu i obecnie

w pobliżu ulic: pl. Ratuszowy

Wnętrze Hali Cesarskiej

w pobliżu ulic: Żeromskiego Stefana

Wnętrze Hali Cesarskiej

8 lipca 2020

Przedział czasowy: , ,

Plac Biskupa Wilhelma Pluty dawniej Viktoriaplatz
Rzeźnia miejska

w pobliżu ulic: Przemysłowa

Rzeźnia miejska

4 lipca 2020

Przedział czasowy: ,

Pocztówka z panoramą Sulechowa

w pobliżu ulic: pl. Ratuszowy

Pocztówka z panoramą Sulechowa

7 czerwca 2020

Przedział czasowy:

Wjazd do zamku i kasyna oficerskiego

w pobliżu ulic: Al. Wielkopolska

Wjazd do zamku i kasyna oficerskiego

24 kwietnia 2020

Przedział czasowy: ,

Skrzyżowanie ul. 1 Maja i Al. Wielkopolskiej

w pobliżu ulic: 1 Maja, Al. Wielkopolska

Aleja Niepodległości przed powstaniem budynku sądu

w pobliżu ulic: Al. Niepodległości

Widok z góry na ulicę Schwiebuser Strasse

w pobliżu ulic: Jana Pawła II

Zbór Kalwiński

Zbór Kalwiński

22 marca 2020

Przedział czasowy: ,