Sala w Gesellschaftsgarten

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Sala w Gesellschaftsgarten

21 kwietnia 2021

Przedział czasowy:

Pocztówka z dawnej ulicy Okrężnej

w pobliżu ulic: Okrężna

Pocztówka z dawnej ulicy Okrężnej

13 kwietnia 2021

Przedział czasowy:

Liceum Ogólnokształcące

w pobliżu ulic: Licealna

Liceum Ogólnokształcące

11 kwietnia 2021

Przedział czasowy:

Pogawędka pod drzewem

Pogawędka pod drzewem

4 kwietnia 2021

Przedział czasowy:

Prawie jak Wyścig Pokoju

w pobliżu ulic: Tkacka

Prawie jak Wyścig Pokoju

3 kwietnia 2021

Przedział czasowy:

Przy dawnej fontannie

w pobliżu ulic: Chopina Fryderyka, Magazynowa

Przy dawnej fontannie

2 kwietnia 2021

Przedział czasowy:

Brama Krośnieńska

w pobliżu ulic: Brama Piastowska, Okrężna

Brama Krośnieńska

18 marca 2021

Przedział czasowy:

Inne ujęcie wnętrza kościoła Pedagogium

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Zakład rymarski Paula i Fritza Rattig

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Restauracja Gesellschaftsgarten

5 marca 2021

Przedział czasowy:

Budowa jednego z osiedli

w pobliżu ulic: Nadodrzańskie os.

Budowa jednego z osiedli

8 lutego 2021

Przedział czasowy:

Zamek na placu ks. Kaczmarka

Zamek na placu ks. Kaczmarka

6 lutego 2021

Przedział czasowy:

Ładny widok na Aleję Niepodległości

w pobliżu ulic: Al. Niepodległości

Prawdopodobnie gdzieś w dawnym Züllichau

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Prawdopodobnie dzisiejsza ulica Okrężna

w pobliżu ulic: Okrężna

Dawny ciasny wjazd do miasta od strony Alei Wielkopolskiej

w pobliżu ulic: Al. Wielkopolska