Ratusz 100 lat temu i obecnie

w pobliżu ulic: pl. Ratuszowy