Spacer ulicą Armii Krajowej

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Spacer ulicą Armii Krajowej

24 grudnia 2020

Przedział czasowy: ,

Sulechowskie koszary na pocztówce
Kto pamięta ławki pod budynkiem tej szkoły?

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Seminarium nauczycielskie przy dawnej Lange Strasse

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Budynek uczelni na ul. Armii Krajowej

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Budynki Pedagogium widziane od ul. Piaskowej

w pobliżu ulic: Armii Krajowej, Piaskowa

Zdjęcie grupowe na tyłach szkoły

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Ulica Armii Krajowej przed wojną

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Przyszłe przedszkolanki na tle swojej szkoły

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Pozdrowienia z Züllichau

Pozdrowienia z Züllichau

9 stycznia 2020

Przedział czasowy:

Przemarsz ulicą Armii Czerwonej

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Przemarsz ulicą Armii Czerwonej

2 stycznia 2020

Przedział czasowy:

Piekiełko a dawniej Magazyn Ułanów 10 Regimentu

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Ulica Langestrasse

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Ulica Langestrasse

24 listopada 2019

Przedział czasowy:

Zdjęcie grupowe na tle szkoły

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Zdjęcie grupowe na tle szkoły

2 listopada 2019

Przedział czasowy:

Atrakcje Sulechowa na starej litografii

Atrakcje Sulechowa na starej litografii

10 października 2019

Przedział czasowy:

Tzw. Brama Zielonogórska

Tzw. Brama Zielonogórska

12 września 2019

Przedział czasowy: