Rektorat uczelni w latach 90-ych i obecnie

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Jedno ze starszych zdjęć ulicy Sikorskiego

Jedno ze starszych zdjęć ulicy Sikorskiego

28 kwietnia 2022

Przedział czasowy:

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Ulica Armii Krajowej dawniej i obecnie

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Budynki Regimentu Ułanów

Budynki Regimentu Ułanów

30 stycznia 2022

Przedział czasowy:

Dawny kościół Pedagogium na krótko przed rozbiórką

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Poprzednie oblicze Pedagogium w Züllichau

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Poprzednie oblicze Pedagogium w Züllichau

11 sierpnia 2021

Przedział czasowy:

"Gromadka" dzieci na tle szkoły

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Nauczyciele Liceum Pedagogicznego

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Nauczyciele Liceum Pedagogicznego

29 marca 2021

Przedział czasowy:

Inne ujęcie wnętrza kościoła Pedagogium

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Południowa strona rynku i budynek koszar

w pobliżu ulic: Armii Krajowej, pl. Ratuszowy

Spacer ulicą Armii Krajowej

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Spacer ulicą Armii Krajowej

24 grudnia 2020

Przedział czasowy: ,

Sulechowskie koszary na pocztówce
Kto pamięta ławki pod budynkiem tej szkoły?

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Seminarium nauczycielskie przy dawnej Lange Strasse

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Budynek uczelni na ul. Armii Krajowej

w pobliżu ulic: Armii Krajowej