Odległy widok na Sulechów

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Odległy widok na Sulechów

2 września 2021

Przedział czasowy:

Pacjenci lazaretu - prawdopodobnie Sulechowskiego
Sala w Gesellschaftsgarten

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Sala w Gesellschaftsgarten

21 kwietnia 2021

Przedział czasowy:

Prawdopodobnie gdzieś w Sulechowie

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Prawdopodobnie gdzieś w Sulechowie

23 marca 2021

Przedział czasowy:

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Restauracja Gesellschaftsgarten

5 marca 2021

Przedział czasowy:

Oficjele dawnego Züllichau

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Oficjele dawnego Züllichau

2 lutego 2021

Przedział czasowy:

Prawdopodobnie gdzieś w dawnym Züllichau

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Gdzieś w Züllichau

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Gdzieś w Züllichau

24 grudnia 2020

Przedział czasowy:

Pamiątkowe zdjęcie ze sceną w tle

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Pamiątkowe zdjęcie ze sceną w tle

13 grudnia 2020

Przedział czasowy:

Przy dawnej Bramie Zielonogórskiej
Przemarsz orkiestry

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Przemarsz orkiestry

12 listopada 2020

Przedział czasowy:

Prawdopodobnie gdzieś w Sulechowie

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Prawdopodobnie gdzieś w Sulechowie

2 września 2020

Przedział czasowy:

Przemarsz jedną z ulic miasta

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Przemarsz jedną z ulic miasta

2 sierpnia 2020

Przedział czasowy:

Sulechowskie obserwatorium astronomiczne

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Przy tzw. Bramie Zielonogórskiej

Przy tzw. Bramie Zielonogórskiej

16 lipca 2020

Przedział czasowy:

Z cyklu gdzieś w Sulechowie

w pobliżu ulic: lokalizacja nieznana

Z cyklu gdzieś w Sulechowie

16 lipca 2020

Przedział czasowy: ,