Restauracja Hotel "Podgrodzie"

w pobliżu ulic: Leśna