Panorama miasta widoczna z okolic ul. Konopnickiej