Skwerek i postój taksówek

Skwerek i postój taksówek

8 lipca 2020

Przedział czasowy:

Plac Biskupa Wilhelma Pluty dawniej Viktoriaplatz
Zbór Kalwiński

Zbór Kalwiński

22 marca 2020

Przedział czasowy: ,

Viktoriaplatz z pomnikiem poległych w jego centrum
Widok z wieży ratuszowej na pola pod Sulechowem
Plac Biskupa Pluty

Plac Biskupa Pluty

2 stycznia 2020

Przedział czasowy:

Plac Biskupa Pluty przed wojną

Plac Biskupa Pluty przed wojną

15 listopada 2019

Przedział czasowy:

Viktoriaplatz kiedyś, plac Biskupa Pluty obecnie
Zbór i dawny Victoriaplatz

Zbór i dawny Victoriaplatz

20 września 2019

Przedział czasowy:

Pomnik ku czci poległych w wojnie prusko-francuskiej
Victoriaplatz czyli obecny pl. Biskupa Pluty
Działające lampy uliczne muszą być
Podwórka kamienic z ul. Okrężnej widziane od strony ul. Kopernika

Dawny Victoria Platz

28 marca 2019

Przedział czasowy: , ,

Victoria Platz

15 stycznia 2019

Przedział czasowy:

Mury obronne w okolicy zboru

Mury obronne w okolicy zboru

5 stycznia 2019

Przedział czasowy: