Poprzednie oblicze Pedagogium w Züllichau

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Poprzednie oblicze Pedagogium w Züllichau

11 sierpnia 2021

Przedział czasowy:

Budynki Pedagogium widziane od ul. Piaskowej

w pobliżu ulic: Armii Krajowej, Piaskowa

Budynek Königliches Pädagogium

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Budynek Königliches Pädagogium

17 lutego 2019

Przedział czasowy: , ,

Ogrody na zapleczu Pedagogium

w pobliżu ulic: Armii Krajowej, Kruszyna

Ogrody na zapleczu Pedagogium

6 grudnia 2018

Przedział czasowy: , ,

Pedagogium widziane od strony Kruszyny

w pobliżu ulic: Armii Krajowej, Kruszyna

Pedagogium widziane od strony Kruszyny

15 listopada 2018

Przedział czasowy: , ,

Dawna ulica Tschicherziger widziana z daleka

Dawna ulica Tschicherziger widziana z daleka

27 września 2018

Przedział czasowy: ,

Dawne Pedagogium - obecnie Uniwersytet Zielonogórski

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Rycina z najważniejszymi miejscami w dawnym Sulechowie
Budynki Pedagogium widziane z wieży kościoła pw. Kostki
Budynek Pedagogium

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Budynek Pedagogium

27 stycznia 2018

Przedział czasowy:

Kompleks budynków Pedagogium na pocztówce

w pobliżu ulic: Armii Krajowej, Kruszyna

Kompleks budynków Pedagogium na pocztówce

5 sierpnia 2017

Przedział czasowy:

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Pedagogium / PWSZ

20 czerwca 2017

Budynek (jeszcze) PWSZ w Sulechowie

w pobliżu ulic: Armii Krajowej, Kruszyna

Pozdrowienia z Zullichau

Pozdrowienia z Zullichau

28 marca 2017

Przedział czasowy:

w pobliżu ulic: Armii Krajowej

Dawna pocztówka z Zullichau

Dawna pocztówka z Zullichau

7 października 2016

Przedział czasowy: